Általános szerződési feltételek

 

Preambulum

 

A gazda és kutyaoktatás alapját a felek közötti beszélgetések és közös gyakorlások adják. Együttműködésük kölcsönösen együttműködő és bizalmon alapul. A tréner az általa alkalmazott módszereket, működési mechanizmusukat, szándékait velük és azok kockázatát, ill. lehetséges eredményét a tréning folyamat minden fázisában ismerteti a Megbízóval.

 

A tréning egy szabad akaraton alapuló, aktív és felelős folyamat, amely azonban nem tudja bizonyos eredmények elérését garantálni. A tréner a Megbízó folyamatát, gyakorlatait kíséri, a változásokat beavatkozásaival beindítja, a haladást nyomon követi, de a tényleges változtatást a Megbízó a kutyával való gyakorlással viszi véghez.

A Megbízó nyitott és felkészült arra, hogy saját értékrendjét kritikusan szemlélje, saját személyével és helyzetével objektíven foglalkozzon, viselkedésén változtasson és a trénert, ill. annak munkamódszereit elfogadja.

 

1. A tréner felelőssége

1.1. A tréner titoktartást vállal.

1.2. A tréner kötelezi magát, hogy a rendelkezésére bocsátott információt csak és kizárólag a megállapodásban rögzített tréning feladat céljából használja fel.

1.3. A tréner kötelezi magát, hogy saját jegyzeteit és a számára átadott írásos anyagokat, feladatok termékeit, egyeztetett gyakorlás videó felvételeket úgy őrzi meg, hogy az harmadik személyek számára nem lesz hozzáférhető.

1.4. A tréner kötelezi magát, hogy minden rendelkezésére álló eszközt, metódust és technikát bevon a Megbízó érdekében.

 

2. A Megbízó felelőssége

2.1. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a tréning folyamata alatt végig, teljes mértékben ő a felelős saját testi és lelki egészségéért.

2.2 A Megbízó elismeri, hogy minden lépés és minden a tréning keretei között végrehajtott feladat csak és kizárólag az ő felelőssége.

2.3. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a trénertől kölcsön kapott felszereléseket a tréning végén épségben visszaszolgáltatja.

2.4. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a tréningekről fotó/videó felvétel készül, amit a tréner nyilvánosan, marketing célból felhasználhat.

2.5.  Megbízó tudomásul veszi, hogy a trénertől kapott videó felvételeket, tematikát nem adhatja tovább / oszthatja meg nyilvános oldalakon.

 

3. A tréningek helyszíne

3.1. Gödöllő és környéke. Külön egyeztetés alapján más, a tréningcélokat segítő helyszínek is.

 

4. A tréning időkeretei

4.1. A tréningek 1-1,5 órát vesznek igénybe.

4.2. Azok a tréning napok, melyeken a Megbízó nem jelenik meg, nem kerülnek visszafizetésre és a tréning megtartottnak tekintett.

4.3. Azok a tréning napok, melyek rossz idő esete vagy egyéb más okból kifolyólag nem lettek megtartva, egy másik előre egyeztetett időpontban pótolva lesznek.

 

5. A szerződés felmondása

5.1. Ha a megbízó a kurzus kezdete előtt mondja vissza a kurzuson való részvételt, a regisztrációs díj visszafizetésre kerül, vagy átvihető a következő kurzusra.

5.2. Ha a megbízó vagy kutyája egészségügyi okokból kifolyólag, abba kényszerül hagyni a kurzust, és ezt orvosi igazolással tudja igazolni a hátra lévő, le nem járt tréningek árát a tréner maradéktalanul visszafizeti.

 

6. Általános

6.1 A tréner a Megbízó személyes adatait csak olyan mértékben kezeli, amennyiben az a számlázása és ügyfélnyilvántartása szempontjából elengedhetetlenül szükséges. További adatokat a tréner a Megbízóról még anonimizált formában sem kezel.

6.2. Amennyiben jelen megállapodás valamelyik rendelkezése hatályát veszti, attól a megállapodás további pontjai még érvényben maradnak. A megállapodás által nem rendezett kérdésekben a Ptk. valamint a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései irányadóak.

6.3. Minden kiegészítés és változtatás, amelyet felek ebben szerződésben szeretnének elhelyezni, az írásos formát kívánja meg.

6.4. Felek vitás kérdéseiket igyekeznek mindenkor békés úton rendezni.

 

Gödöllő, 2019. 03. 26.

Elérhetőség

Gödöllő és környéke

Facebook oldal

Email

csaladikutyaoktatas@gmail.com

Telefonszám

+36304852170

Adatkezelési tájékoztató

Általános Szerződési Feltételek

A weboldalt készítette: tartalomdesign.hu

Share This